Αρμοκάλυπτρα

Κωδικός Διαστάσεις Ξύλο
3100 10 x 10mm Σουηδικό Ά
3100-Α 10 x 10mm Σουηδικό Άροζο
3300 12 x 12mm Σουηδικό Ά
3300-Α 12 x 12mm Σουηδικό Άροζο
3500 15 x 15mm Σουηδικό Ά
3500-Α 15 x 15mm Σουηδικό Άροζο
3700 20 x 20mm Σουηδικό Ά
3700-Α 20 x 20mm Σουηδικό Άροζο
3900 23 x 23mm Σουηδικό Ά
3900-Α 23 x 23mm Σουηδικό Άροζο

Αρμοκάλυπτρα