Ταβανογωνιές

Κωδικός Περιγραφή Διαστάσεις Ξύλο
4100 Ταβανογωνιά 48 x 13mm Σουηδικό Ά
4100ΑΡ Ταβανογωνιά 48 x 13mm Σουηδικό Άροζο
4110 Ταβανογωνιά 48 x 13mm Pitch Pine
4300 Ταβανογωνιά 57 x 13mm Σουηδικό Ά
4300Σ-Α Ταβανογωνιά 57 x 13mm Σουηδικό Άροζο
4310 Ταβανογωνιά 57 x 13mm Pitch Pine
4900 Ταβανογωνιά 65 x 13mm Σουηδικό Ά
4700 Ταβανογωνιά 66 x 24mm Σουηδικό Ά
4700Χ Ταβανογωνιά κούρμπα 66 x 28mm Σουηδικό Ά
5100 Ταβανογωνιά σχολείου στενή 33 x 22mm Σουηδικό Ά
5300 Ταβανογωνιά σχολείου φαρδιά 46 x 22mm Σουηδικό Ά

 

 

Ταβανογωνιές