Σοβατεπιά

Κωδικός Διαστάσεις Ξύλο
6100 60 x 09mm Σουηδικό Ά
6100-Α 60 x 09mm Σουηδικό Άροζο
6250 70 x 09mm Iroko
6300 70 x 09mm Σουηδικό Ά
6300-Α 70 x 09mm Σουηδικό Άροζο
6300-ΟΞ 70 x 09mm Οξιά
6350 70 x 09mm Δρυς
6301 70 x 13mm Σουηδικό Ά
6600 90 x 09mm Σουηδικό Ά

 

 

Σοβατεπιά