Κεραμοσκεπές

Κωδικός Περιγραφή Διαστάσεις Ξύλο
10ΒΕΡΑΝΤΑΣ Κεραμοσκεπή κύμα 10cm Σουηδικό Α'
8ΒΕΡΑΝΤΑΣ Κεραμοσκεπή κύμα 12cm Σουηδικό Α'
15ΒΕΡΑΝΤΑΣ Κεραμοσκεπή κύμα 14cm Σουηδικό Α'
8ΙΣΙΟ Κεραμοσκεπή ίσια 12cm Σουηδικό Α'

 

Κεραμοσκεπές