Διακοσμητικές κορνίζες

 

Κωδικός

Διαστάσεις

Ξύλο

101 33 x 06mm Πεύκο
201 19 x 09mm Πεύκο
206 21 x 08mm Πεύκο
214 16 x 07mm Πεύκο
222 22 x 10mm Πεύκο
223 21 x 06mm Πεύκο
225 21 x 10mm Πεύκο
226 19 x 08mm Πεύκο
227 24 x 11mm Πεύκο
7ΣΧ 38 x 23mm Πεύκο
Ρ8 26 x 19mm Πεύκο
Κ206 21 x 15mm Πεύκο
Κ202 15 x 13mm Πεύκο
23Χ 33 x 11mm Πεύκο
0Χ3 28 x 16mm Πεύκο
220 19 x 11mm Πεύκο
01 14 x 10mm Πεύκο
231 36 x 13mm Πεύκο
230 16 x 08mm Πεύκο

Διακοσμητικές κορνίζες