Καδρονάκια
Κωδικός Διαστάσεις Ξύλο
1Χ1Σ-Α 10 x 10mm Σουηδικό Άροζο
1Χ2Σ 10 x 20mm Σουηδικό Α'
1Χ2Σ-Α 10 x 20mm Σουηδικό Άροζο
1Χ3Σ 10 x 30mm Σουηδικό Α'
1Χ3Σ-Α 10 x 30mm Σουηδικό Άροζο
1Χ4Σ 10 x 40mm Σουηδικό Α'
1Χ4Σ-Α 10 x 40mm Σουηδικό Άροζο
1Χ5Σ 10 x 50mm Σουηδικό Α'
1Χ5Σ-Α 10 x 50mm Σουηδικό Άροζο
1Χ6Σ 10 x 60mm Σουηδικό Α'
1Χ6Σ-Α 10 x 60mm Σουηδικό Άροζο
1Χ7Σ 10 x 70mm Σουηδικό Α'
1Χ7Σ-Α 10 x 70mm Σουηδικό Άροζο
  13Χ47Σ 13 x 47mm Σουηδικό Α'
  13Χ57Σ 13 x 57mm Σουηδικό Α'
2Χ2ΕΛ 20 x 20mm Έλατο
2Χ2Σ 20 x 20mm Σουηδικό Α'
2Χ2Σ-Α 20 x 20mm Σουηδικό Άροζο
2Χ3ΕΛ 20 x 30mm Έλατο
2Χ3Σ 20 x 30mm Σουηδικό Α'
2Χ3Σ-Α 20 x 30mm Σουηδικό Άροζο
2Χ4ΕΛ 20 x 40mm Έλατο
2Χ4Σ 20 x 40mm Σουηδικό Α'
2Χ4Σ-Α 20 x 40mm Σουηδικό Άροζο
2Χ5ΕΛ 20 x 50mm Έλατο
2Χ5Σ 20 x 50mm Σουηδικό Α'
2Χ5Σ-Α 20 x 50mm  Σουηδικό Άροζο
25Χ25Σ  25 x 25mm   Σουηδικό Α'
25Χ25Σ-Α  25 x 25mm   Σουηδικό Άροζο
3Χ3ΕΛ 30 x 30mm  Έλατο
3Χ3Σ  30 x 30mm   Σουηδικό Α'
3Χ3Σ-Α 30 x 30mm  Σουηδικό Άροζο
3Χ5ΕΛ 30 x 50mm Έλατο
3Χ5Σ 30 x 50mm  Σουηδικό Α'
3Χ5Σ-Α 30 x 50mm  Σουηδικό Άροζο
45Χ45ΕΛ 45 x 45mm Έλατο
45Χ45Σ  45 x 45mm   Σουηδικό Α'
45Χ70ΕΛ 45 x 70mm Έλατο
45Χ70Σ  45 x 70mm   Σουηδικό Α'

Καδρονάκια