Καβίλιες

 

Καβίλιες

Κωδικός Διαστάσεις Ξύλο
ΚΑΒ1 Φ20 - Ύψος 2,40m Πεύκο
ΚΑΒ2 Φ28 - Ύψος 2,40m Πεύκο
ΚΑΒ3 Φ32 - Ύψος 2,40m Πεύκο
ΚΑΒ4 Φ45 - Ύψος 2,40m Πεύκο

 

 

 

 Καβίλιες Ραβδωτές

Κωδικός Διαστάσεις Ξύλο
ΚΑΒ5 Φ5 - Ύψος 1m Οξιά
ΚΑΒ6 Φ6 - Ύψος 1m Οξιά
ΚΑΒ7 Φ8 - Ύψος 1m Οξιά
ΚΑΒ8 Φ10 - Ύψος 1m Οξιά
ΚΑΒ9 Φ12 - Ύψος 1m Οξιά
ΚΑΒ10 Φ14 - Ύψος 1m Οξιά
ΚΑΒ11 Φ16 - Ύψος 1m Οξιά

 

 

 

 Καβίλιες Ίσιες

Κωδικός Διαστάσεις Ξύλο
ΚΑΒ12 Φ6 - Ύψος 1m Οξιά
ΚΑΒ13 Φ8 - Ύψος 1m Οξιά
ΚΑΒ14 Φ10 - Ύψος 1m Οξιά
ΚΑΒ15 Φ12 - Ύψος 1m Οξιά
ΚΑΒ16 Φ14 - Ύψος 1m Οξιά
ΚΑΒ17 Φ16 - Ύψος 1m Οξιά
ΚΑΒ18 Φ18 - Ύψος 1m Οξιά
ΚΑΒ19 Φ20 - Ύψος 1m Οξιά

Καβίλιες