Κάγκελα

κωδ.12100

κωδ.12101

κωδ.12109

κωδ.12105

κωδ.12301

κωδ.12108

κωδ.12107

κωδ.12300

 

Κάγκελα

Κωδικός Περιγραφή Διαστάσεις Ξύλο
12030 Κάγκελο 45 x 45mm  Ύψος 90cm Δρυς
12050 Κάγκελο 45 x 45mm  Ύψος 90cm  Ιρόκο
12100 Κάγκελο 45 x 45mm  Ύψος 90cm  Σουηδικό Α'
12100ΟΞΙΑ Κάγκελο 45 x 45mm  Ύψος 90cm Οξιά 
12110 Κάγκελο 45 x 45mm  Ύψος 90cm Pitch Pine
12030Μ Κάγκελο 45 x 45mm  Ύψος 70cm Δρυς
12050Μ Κάγκελο 45 x 45mm  Ύψος 70cm Ιρόκο
12100Μ Κάγκελο 45 x 45mm  Ύψος 70cm Σουηδικό Α'
12100ΜΟΞΙΑ Κάγκελο 45 x 45mm  Ύψος 70cm Οξιά
12110Μ Κάγκελο 45 x 45mm  Ύψος 70cm Pitch Pine
12030Κ Κάγκελο 45 x 45mm  Ύψος 50cm Δρυς
12050Κ Κάγκελο 45 x 45mm  Ύψος 50cm Ιρόκο
12100Κ Κάγκελο 45 x 45mm  Ύψος 50cm Σουηδικό Α'
12100ΚΟΞΙΑ Κάγκελο 45 x 45mm  Ύψος 50cm Οξιά
12110Κ Κάγκελο 45 x 45mm  Ύψος 50cm Pitch Pine
12101 Κάγκελο Φιογκάκι 50 x 50mm  Ύψος 90cm Σουηδικό Α'
12109 Κάγκελο Διογένης 50 x 50mm  Ύψος 90cm Σουηδικό Α'
121106 Κάγκελο Διογένης 50 x 50mm  Ύψος 90cm Οξιά
12105 Κάγκελο Τετράγωνο 50 x 50mm  Ύψος 90cm Σουηδικό Α'
12301 Κάγκελο Οκτάγωνο 60 x 60mm  Ύψος 90cm Σουηδικό Α'
12108 Κάγκελο Ανίτα 60 x 60mm  Ύψος 90cm Σουηδικό Α'
12107 Κάγκελο Ρωξάνη 60 x 60mm  Ύψος 90cm Σουηδικό Α'
12300 Κάγκελο Επίπεδο 2 x 119mm  Ύψος 90cm Σουηδικό Α'

 

 

Κάγκελα