Τραβέρσες
  Κωδικός Διαστάσεις Ξύλο
14020 8 x 8 x 1,15cm Οξιά
14030 7 x 7 x 1,15cm Δρυς
14050 7 x 7 x 1,15cm Ιρόκο
14100 7 x 7 x 1,15cm Σουηδικό Α'
14110 7 x 7 x 1,15cm Pitch Pine

 

Τραβέρσες