Καβαλέτα

Επαγγελματικό 90 x 45mm

Επαγγελματικό 90 x 90mm

Ερασιτεχνικό

 

Καβαλέτα

Περιγραφή Διαστάσεις Ξύλο
Επαγγελματικό μικρό 90 x 45mm Πεύκο
Επαγγελματικό μεγάλο 90 x 90mm Πεύκο
Ερασιτεχνικό ενισχυμένο 77 x 73,5mm Πεύκο
Ερασιτεχνικό απλό 75 x 73,5 Πεύκο

 

Καβαλέτα