Ξυλεία Πλανισμένη

Πλανισμένες δοκοί πεύκης (Ι,V,SF) ή ελάτης Σκανδιναβίας.

  Το συγκεκριμένο είδος ξυλείας - που εισάγεται από τους μεγαλύτερους σκανδιναβικούς οίκους όπως POLKKY,KOSKISEN,WISA,SCA,SETRA κ.α – είναι προϊόν ξηραντηρίου και ικανοποιεί όλες τις ευρωπαίκές προδιαγραφές.
  Συνίστανται για ελαφρές δομικές κατασκευές όπως στέγες και πέργολες. Το μέγιστο μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 6.0m.


ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ (σε mm)

  • 50 X 125
  • 50 X 150
  • 65 X 125
  • 75 X 125
  • 75 X 150
  • 75 X 175

Ξυλεία Πλανισμένη