Πελεκητή Ξυλεία

Ακανόνιστες δοκοί για κατασκευή στεγάστρων παραδοσιακού τύπου. 

Διατίθενται σε Eλατο,Kυπαρίσσι και Kαστανιά ενώ υπάρχει και η δυνατότητα να παραδοθούν αποφλοιωμένα(τριμμένα).


ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ (σε mm)

  • 10 Χ 10
  • 12 Χ 12
  • 15 Χ 15
  • 15 Χ 18
  • 18 Χ 18
  • 20 Χ 20 

    ενώ τα μήκη τους είναι 4,0 – 5,0 – 6,0 – 7,0 – 8,0m

Πελεκητή Ξυλεία